ศิลปะสำหรับเด็กประถม และ มัธยมต้น


ศิลปะสำหรับเด็กประถม และ มัธยมต้น ดูเป็นเรื่องไม่ค่อยจะสำคัญกับชีวิตบางคนสักเท่าไหร่ ? แต่ถ้านี่ คือหนึ่งในวิชาพื้นฐานของเด็กสถาปัตย์ , interior (ตกแต่งภายใน), ออกแบบผลิตภัณฑ์( Product Design) เป็นต้น คณิตศาสตร์+ศิลปะ เป็นของคู่กัน
Sketching
Isometric
Perspective
ว่าด้วยรูปด้าน และมุม 30องศา และ 45องศา