คอร์สนี้ความชอบส่วนบุคคล

คอร์สความชอบส่วนบุคคล
คอร์สนี้ความชอบส่วนบุคคล จริงๆค่ะ เราสอนให้ทำชิ้นงาน และนำไปประยุกต์ใช้งานอื่นๆ เป็นของขวัญที่มากกว่าคอร์สที่น้องได้เรียน น้องจะได้รับการเรียนการสอนที่ใกล้ชิดและเทคนิคต่างการผสมสีการจัดวาง ยิ่งเล็กยิ่งฝึกสมาธิ ฝึกความใจเย็น ฝึกทักษะการมองเห็น ฝึกการผสมสี เราเริ่มต้นที่จะฝึกและนำไปใช้ กับวิชาอื่นๆได้ค่ะ ที่สำคัญเราช่วยให้น้องๆได้ผ่อนคลายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ฝึกให้น้องๆได้คิดต่อว่าชิ้นงานที่น้องได้เรียนไปเอาไปทำอะไรได้อีกบ้าง