คอร์สปั้นดินเกาหลี ระดับ8ปีขึ้นไป

คอร์สราคา 3,900 บาท 8 ครั้ง 
 เริ่มปั้นอะไรที่ซับซ้อนขึ้น ใช้สมาธิมากขึ้น ฝึกให้ อดทนและพยายาม ที่จะทำชิ้นงานของตอนเองให้เกิดความสวยงาม ดั่งที่น้องๆได้ตั้งใจไว้ ฝึกการใช้จินตนาการ เทคนิคต่างที่น้องๆจะได้เรียนรู้ในการทำแต่ละชิ้นงานทุกขั้นตอน