คอร์สราคา 3,000 บาท 8 ครั้ง ครั้งละ 1.30 ชั่วโมง

คอร์สราคา 3,000 บาท 8 ครั้ง ครั้งละ 1.30 ชั่วโมง 
อายุตั้ง 5 ปีขึ้นไปสามารถเรียนได้ค่ะ เพราะเป็นความชอบส่วนบุคคล ชิ้นงานต่างๆ ที่มีอายุ เป็นตัวกำหนด กำหนดความพยายามและความอดทนของเด็กๆเท่านั้น เด็กที่สนใจเรียนคอร์สนี้ เพื่อความผ่อนคลาย ได้ใช้จินตนาการต่างๆใส่ลงในคอร์สได้ ฝึกกล้ามเนื้อมือมัดเล็ก น้องๆอายุ ตั้งแต่ 3-15 ปี ก็สามารถเรียนได้ ความสวยงามจะเพิ่มมากขึ้น ตามอายุและความสามารถของเด็ก ดังนั้นไม่แปลกเลย ที่เด็กโต มาขอเรียนคอร์สนี้ เพราะชอบในความสวยงามของชิ้นงาน พื้นหลังสามารถออกแบบได้ตามใจชอบของแต่ละคน