การบ้านเด็ก ป.2 ทำกระปุกออมสิน


การบ้านเด็ก ป.2 ทำกระปุกออมสิน ดินสามารถแห้งได้เองในอุณหภูมิปกติอยู่ในอากาศที่ถ่ายเทสะดวก ไม่ต้องเข้าเครื่องอบเลยค่ะ